Tandreglering

Tandreglering

Ortodonti (tandreglering) betyder raka tänder.

Med olika former av tandställningar kan olika bettfel behandlas utan att dina tänder påverkas negativt. Tänderna kommer att ställas i en jämn tandbåge för att ge ett vackert leende med en optimal bitning.

Barn och vuxna som har någon form av felställning i tänder eller käkar kan genomgå ortodonti / tandregleringsbehandling. Däremot är det viktigt att du har friska tänder, därav vårt samarbete med Din allmäntandläkare.

Längre ned på sidan (under rubriken "Våra behandlingar") kan du läsa om de olika alternativ som vi erbjuder.

Steg 1 - konsultation

Det finns möjlighet att komma in på konsultation hos en av våra specialister gällande olika behandlingsmöjligheter. Där får Du ett preliminärt terapiförslag och kostnadsförslag. För det definitiva terapiförslaget görs en inregistrering.

Steg 2 - inregistrering

Vid första besöket gör vi en noggrann klinisk undersökning (förälder bör delta vid första besöket gällande barn och ungdomar), röntgenbilder (vi har en ny modern digital röntgenapparatur med lägre stråldos), fotografering och vid behov tas även avtryck av tänder och käkar. ?Vid behov skickas remiss till Din tandläkare/Specialister i samarbete. Detta besök tar cirka 45 minuter.

Steg 3 - behandlingsplanering

Behandlingsplaneringen sker utifrån undersökning, röntgenbilder, modeller samt fotografering och presenteras sedan i terapiinformation där du får utförlig information kring behandling, tid, munhygien, risker samt olika moment i behandlingen.

Steg 4 - fastsättning av tandställning

Efter noggrann genomgång av behandlingsplan och dess olika moment med patienten (för barn och ungdomar tillsammans med förälder) startas behandlingen. ?

Specialistbesök

Du besöker oss inledningsvis var 8-12 vecka och sedan kan besöksintervallerna variera mellan 4-6 veckor

5
Betyg
21
Antal
18
Rek.

Tandreglering

Boka en konsultationstid hos en av våra övertandläkare inom tandreglering. Då ingår IO scanning av bettet, fotografering samt röntgen.