Tandställning med Invisalign

Tandställning med Invisalign

TRDS Specialisttandvård Danderyds Sjukhus är en högspecialiserad ortodontiklinik med lång erfarenhet av tandreglering. Vi har experter inom alla typer av tandställningar och kan därför erbjuda dig möjligheten att välja mellan olika former av tandreglering samt Invsialign.

Vi på TRDS är främst i Sverige när det gäller att behandla svåra till enklare tandregleringsproblem med Invisalign. Då vi har störst erfarenhet av Invisalign och tandreglering, kan du känna dig trygg med att resultatet blir optimalt utifrån dina förutsättningar.

Vi som tar hand om dina tänder är tandregleringsspecialisterna Anahita Ehrenblad och Atousa Wikström. Vi brinner för att ge dig leendet som du alltid har drömt om och det kan vi göra genom vår långa erfarenhet och kunskap baserad på vetenskap. Vi har olika utbildningar och kan därför komplettera och rådfråga varandra för bästa behandling för våra patienter.

Varför tandreglering?

Det finns många orsaker till varför patienter söker vård och önskar tandreglering. Det kan vara att du är missnöjd med ditt leende och önskar rakare tänder, till att du har en uttalad bettdysfunktion som orsakar sämre bitning/tuggning som följd. Ett vackert och hälsosamt leende kan, förutom att stärka din självkänsla och ditt självförtroende, även ge dig en bättre tuggfunktion samt göra det lättare för dig att rengöra dina tänder och förebygga framtida besvär.

 

 

Vad är Invisalign?

Invisalign är en tandregleringsmetod som utvecklats av det amerikanska företaget Align Technology. Invisalign innebär att du använder ett antal avtagbara, nästintill osynliga skenor (aligners) som du varannan vecka byter till nya. Varje skena är personlig och specialtillverkad för just dig. När du byter dina skenor kommer dina tänder att flyttas stegvis för varje vecka som går till önskvärd position. Invisalign planeras i detalj av en tandregleringsspecialist tillsammans med dig.

Invisalign ha funnits som behandlingsmetod i 20 år och har sedan lansering använts för att behandla mer än sex miljoner patienter.

När passar Invisalign?

Då det är ett individuellt planering med Invisalign ger det oss större möjlighet att planera dina tänders lägen på ett optimalt både estetisk men även funktionellt. Nedan följer några bettfel som kan behandlas med Invisalign:

 • Luckor mellan tänderna – Minska/ta bort mellanrum mellan en eller flera tänder.
 • Trångställningar – Tänderna ligger hoppressade i någon av, eller båda, käkarna.
 • Korsbett/Saxbett– Tänderna i överkäken biter innanför respektive utanför underkäken, vilket gör att tänderna i kindpartiet inte får en optimal bitning.
 • Överbett – Tänderna i överkäken är placerade långt framför underkäkens tandrad.
 • Djupt bett – Tänderna i underkäken biter på insidan av underkäkständerna, vilket kan skada tandköttet i gommen.
 • Öppet bett – Framtänderna i över- och underkäken ska vid ett optimalt bett ha kontakt, i ett öppet bett finns inte den kontakten och ett mellanrum bildas mellan framtänderna. I vissa fall kan man även ha ett öppet bett på sidan.

Eftersom bitning, tänder och käkar skiljer sig från person till person krävs en individuell bedömning innan vi kan påbörja en behandling.
Boka en tid för konsultation om Invisalign

Fördelarna med Invisalign

 • Nästintill osynlig tandställning eftersom skenorna som används är transparenta, vilket gör att få kommer se att du har dem.
 • Du kan få en förhandsgranskning, simulering, av ditt slutgiltiga resultat innan påbörjad behandling – så att du kan se ditt nya leende.
 • Avtagbar tandställning som gör det enkelt att bibehålla god munhygien, samt njuta av lunch och middag utan tandställning.
 • Kort tandregleringsperiod till skillnad från traditionell tandreglering.

Vad kostar Invisalign?

Invisalign-behandling för vuxna patienter kostar mellan 59.900- 65.000 kronor, och för barn och ungdomar är kostnaden 45.000-55.000 kronor. De barn och ungdomar som får landstingsfinansierad tandregleringsbehandling har möjlighet att välja Invisalign med ett tillägg på 15.900-20.000 kronor.

Kostnaden för Invisalign varierar och beror på dina tänder och ditt bettfel, samt om du kan få ersättning från landstinget eller Försäkringskassan. Hos oss på TRDS får du alltid ett kostnadsförslag innan påbörjad behandling. Vi erbjuder också räntefri delbetalning under din behandlingstid.

Hur lång tid tar en behandling med Invisalign?

En behandling kan ta mellan 6-18 månader beroende på hur stor bettjusteringen är. Hur lång tid varje behandling tar är individuellt och när vi presenterar din behandlingsplan får du veta hur lång tid din behandling kommer att ta. Vi är perfektionister och det bör ta tid för att du ska få ett vackert leende.

Behandlingsplan för tandreglering med Invisalign

Vi på TRDS Specialisttandvård Danderyds Sjukhus tar fram en noggrann och personlig behandlingsplan, med varje tands exakta förflyttning och hur länge behandlingen ska pågå. Alla våra Invisalign-patienter får se sitt nya leende redan innan behandlingen har börjat med hjälp av vår ClinCheck®-teknik i 3D. Den ger digitala bilder över hela Invisalign-processen och visar hur dina tänder kommer att flytta sig, steg för steg, under behandlingen.

Så går en behandling med Invisalign till hos TRDS Specialisttandvård

 1. Inregistrering
  Vid första besöket gör vi en noggrann klinisk undersökning och tar två eller flera röntgenbilder. Vi tar även ett digitalt avtryck med vår senaste 3D-scanner ITero som skickas digitalt till Invisalign. Vid behov skickas remiss till din tandläkare/specialist.
 2. Behandlingsplanering och terapidiskussion
  Behandlingsplaneringen sker utifrån undersökning, röntgenbilder, digitala modeller och fotografering. Detta presenteras vid terapidiskussionen. Efter att vi har gått igenom behandlingsplanen och dess olika moment startas behandlingen.
 3. Första behandlingsbesöket
  Vid första behandlingsbesöket sätts så kallade attachments in. Det är små kompositfästen som sätts fast på tänderna. Med hjälp av dessa kan man åstadkomma önskvärda krafter för att flytta på tänderna med varje Invisalign-skena.
 4. Behandlingen
  Efter ditt första behandlingsbesök får du med dig dina individuellt tillverkade skenor. De ska användas dygnet runt och endast tas ut när du äter, dricker och borstar tänderna, men att dricka vatten med dem i går bra. Varannan vecka kommer du att byta till nya skenor som gradvis kommer att förflytta dina tänder till önskat läge.
 5. Löpande specialistbesök

  Under din behandling kommer du att få träffa alla i vårt team och besöksintervallerna kan variera mellan 8-12 veckor. Våra duktiga specialistutbildade tandhygienister kommer tillsammans med oss övertandläkare att ta väl hand om dig under tandregleringsbehandlingen.

  Om ett fäste lossnar från din Invisalign-tandställning under behandlingstiden ska du kontakta oss. Då bokar vi in dig på en ledig tid så snart som möjligt för att åtgärda detta.

 6. Efter avslutad Invisalign-behandling
  För att bibehålla tänderna i samma fina position efter avslutad behandling krävs det stabiliseringstråd bakom dina framtänder som våra tandtekniker framställer. Vi rekommenderar också stabiliseringsskena nattetid, Vivera aligner. Du kommer också att fotograferas och kan sedan komma på årliga kontroller hos en av våra tandhygienister.

Viktigt med munhygienen under pågående Invisalign-behandling

För att förebygga karies och tandköttsinflammation är det alltid viktigt att ha en god munhygien och att borsta tänderna noggrant morgon och kväll. Du bör även använda fluortandkräm och gärna komplettera med fluorsköljning. När du har Invisalign ska du även borsta dina skenor ordentligt i samband med tandborstningen morgon och kväll.

Smärta i samband med Invisalign-behandling

Det är normalt att du känner ömhet och värk från tänderna samma kväll som Invisalign-skenorna sätts in. Om smärtan är obehaglig kan du ta receptfria smärtstillande tabletter. Det är också vanligt att få skavsår, men detta är tillfälligt och du kommer snabbt att vänja dig vid tandställningen. Räkna med att första veckan är jobbigast, då du vänjer dig vid ställningen.

TRDS är specialister på Invisalign

Alla tandläkare får utföra behandlingar med tandställning (ortodonti) eftersom det ingår i tandläkarexamen. Men för att bli specialist i ortodonti krävs, utöver tandläkarexamen, en treårig specialistutbildning där man fördjupar sig i ämnet. Är man specialist i ortodonti arbetar man enbart med tandställningar och kan därför ge behandling av allra högsta kvalitet och vetenskap med beprövad erfarenhet.

Hos TRDS Specialisttandvård Danderyds Sjukhus är alla våra medarbetare specialister i ortodonti och pedodonti (barn- och ungdomstandvård). Om du har funderingar kring ditt bett eller stör dig på en trångställning är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
Boka tid för Invisalign

 

 

 

5
Betyg
21
Antal
18
Rek.

Tandställning med Invisalign

Boka en konsultationstid hos en av våra övertandläkare inom tandreglering. Då ingår IO scanning av bettet, fotografering samt röntgen.