Tandställning med Invisalign

Tandställning med Invisalign

TRDS Specialisttandvård Danderyds Sjukhus är en högspecialiserad ortodontiklinik med lång erfarenhet av tandreglering. Vi är experter inom alla typer av tandställningar och kan därför erbjuda dig möjligheten att välja mellan olika former av tandregleringar samt Invisalign.

TRDS är en av Sveriges mest eminenta specialistklinker med erfarenhet av Invisalign sedan 2008.

Ansvariga ortodontister/övertandläkare är tandregleringsspecialisterna Anahita Ehrenblad och Atousa Wikström.

Vår vision är att med vetenskap skapa ett hälsosamt, funktionellt och vackert leende. Vi tror på en kontinuerlig förbättring därav förkovrar vi oss på TRDS ständigt med nya kurser och seminarier flertal gånger per år.

Varför tandreglering?

Det finns många orsaker till att patienter söker vård och önskar tandreglering. Det kan vara att Du är missnöjd med ditt leende och önskar rakare tänder, till att Du har en uttalad bettdysfunktion som orsakar sämre bitning/tuggning som följd. Ett vackert och hälsosamt leende kan, förutom att stärka din självkänsla och ditt självförtroende, även ge dig en bättre tuggfunktion samt göra det lättare för dig att rengöra dina tänder och förebygga framtida besvär.

 

 

Vad är Invisalign?

Invisalign är en tandregleringsmetod som utvecklats av det amerikanska företaget Align Technology. Invisalign är en tandställning som framställs efter en noggrann undersökning och planering av våra ortodontister/övertandläkare. Efter denna planering framställs aligners / nästintill osynliga skenor (aligners) som Du byter enligt ordination av oss. Varje skena är personlig och specialtillverkad för just dig. När Du byter dina skenor kommer dina tänder att flyttas stegvis för varje aligner /skena som går till önskvärd position.

Invisalign ha funnits som behandlingsmetod i sedan slutet av 1990 talet och har sedan lansering använts för att behandla mer komplexa fall.

När passar Invisalign?

Då det är en individuell planering med Invisalign ger det oss större möjlighet att planera behandlingen mot ett vackrare hälsosammare och mer funktionellt. Nedan följer några bettfel som kan behandlas med Invisalign:

 • Luckor mellan tänderna – Minska/ta bort mellanrum mellan en och flera tänder.
 • Trångställningar – Tänderna ligger hoppressade i  en eller båda, käkarna.
 • Korsbett/Saxbett– Tänderna i överkäken biter innanför respektive utanför underkäken, vilket gör att tänderna i kindpartiet inte får en optimal bitning.
 • Överbett – Tänderna i överkäken är placerade långt framför underkäkens tandrad.
 • Djupt bett – Tänderna i underkäken biter på insidan av underkäkständerna, vilket kan skada tandköttet i gommen och senare parodontiet och käkbenet.
 • Öppet bett – Framtänderna i över- och underkäken ska vid ett optimalt bett ha kontakt, i ett öppet bett finns inte den kontakten och ett mellanrum bildas mellan framtänderna. I vissa fall kan man även ha ett öppet bett på sidan.

Eftersom diagnosen skiljer sig från individ till individ krävs en individuell bedömning innan vi kan påbörja en behandling.
Boka en tid för konsultation om Invisalign

Fördelarna med Invisalign

 • På grund av den digitala planeringen kan man individuellt bestämma vidden och graden av olika rörelser på dina tänder.
 • Möjliggör och förenklar behandling där vanlig fast apparatur (räls) kan behöva kompletteras med annan form av tandreglering.
 • Nästintill osynlig tandställning eftersom skenorna som används är transparenta, vilket blir nästintill osynliga.
 • Du kan få en förhandsgranskning, simulering, av ditt slutgiltiga resultat innan påbörjad behandling – så att Du kan se ditt nya leende.
 • Avtagbar tandställning som gör det enkelt att bibehålla god munhygien, samt njuta av lunch och middag utan tandställning.
 • Kort tandregleringsperiod till skillnad från traditionell tandreglering.

Vad kostar Invisalign?

Invisalign-behandling för vuxna patienter kostar mellan 49.900- 65.000 kronor, och för barn och ungdomar är kostnaden 45.000-55.000 kronor. De barn och ungdomar som får landstingsfinansierad tandregleringsbehandling har möjlighet att välja Invisalign med ett tillägg.

Kostnaden för Invisalign varierar och beror på dina tänder och ditt bettfel, samt om Du kan få ersättning från Landstinget eller Försäkringskassan. Hos oss på TRDS får Du alltid ett kostnadsförslag innan påbörjad behandling. Vi erbjuder också räntefri delbetalning under din behandlingstid. Det finns även andra finansieringsmöjligheter.

Hur lång tid tar en behandling med Invisalign?

Behandlingstiden påverkas mycket av din kooperation, jo bättre och noggrannare Du är med användning av dina aligners desto bättre estimering kan vi göra om behandlingstiden. En behandling kan ta mellan 6–18 månader beroende på hur stor bettjusteringen är. Hur lång tid varje behandling tar är individuellt och när vi presenterar din behandlingsplan får Du veta hur lång tid din behandling kommer att ta. Vi är perfektionister och det tar tid för att Duska få ett vackert leende.

Behandlingsplan för tandreglering med Invisalign

Vi på TRDS Specialisttandvård Danderyds Sjukhus tar fram en noggrann och personlig behandlingsplan, med varje tands exakta förflyttning och hur länge behandlingen ska pågå. Alla våra Invisalign-patienter får se sitt nya leende innan behandlingen har börjat med hjälp av vår ClinCheck®-teknik i 3D. Vi går igenom digitala simuleringen över hela Invisalign-behandlingen och visar hur dina tänder kommer att flytta sig, steg för steg, under behandlingen.

Så går en behandling med Invisalign till hos TRDS Specialisttandvård

 1. Inregistrering/konsultation

  Vid första besöket genomförs en noggrann klinisk undersökning av en var våra Ortodontister/övertandläkare (Legitimerad Tandläkare med specialistkompetens inom tandreglering /ortodontist) och en av våra duktiga ortodontiassistenter /tandhygienister.

  Moment som utförs:

  • Vid behov tas Digital röntgen i form av panorama, intraorala röntgen bilder, kefalostat (profilröntgen) för att se status på dina tänder och omkringliggande vävnader och ställa en skelletal diagnos.
  • Fotografering intraoralt och extraoralt.
  • Intraoral scanning utförs för framställning av digitala studiemodeller av dina tänder.
  • Vid behov skickas remiss till din ordinarie allmäntandläkare eller specialistkollegor. Detta besök tar 50-60 min.
 2. Behandlingsplanering och terapidiskussion
  Behandlingsplaneringen sker utifrån undersökning, röntgenbilder, digitala modeller och fotografering. Behandlingsförslaget presenteras vid terapidiskussionen. Efter genomgång av behandlingsplan och dess olika moment startas behandlingen.
 3. Första behandlingsbesöket
  Vid första behandlingsbesöket sätts så kallade attachments / fästen in. Det är små kompositfästen som sätts fast på tänderna. Med hjälp av dessa kan man åstadkomma önskvärda krafter för att flytta på tänderna med varje Invisalign-skena.
 4. Behandlingen
  Efter ditt första behandlingsbesök får Du med dig dina individuellt tillverkade aligners / skenor. De ska användas dygnet runt och endast tas ut vid förtäring av mat och dryck samt vid tandborstning. Duska undvika att dricka något annat än vatten med dina aligners i munnen. Du kommer att få en ordination om hur ofta Duska byta dina skenor som gradvis kommer att förflytta dina tänder till önskat läge.
 5. Löpande specialistbesök

  Under din behandling kommer Duatt få träffa alla i vårt team och besöksintervallerna kan variera mellan 10–12 veckor. Våra duktiga specialistutbildade tandhygienister kommer tillsammans med oss Ortodontister / övertandläkare att ta väl hand om dig under tandregleringsbehandlingen. /p>

  Om ett fäste lossnar från din Invisalign-tandställning under behandlingstiden ska Du kontakta oss. Då bokar vi in dig på en ledig tid så snart som möjligt för att åtgärda detta.

 6. Efter avslutad Invisalign-behandling
  För att bibehålla tänderna i samma fina position efter avslutad behandling krävs det stabiliseringstråd bakom dina framtänder som våra tandtekniker framställer. Vi rekommenderar också stabiliseringsskena nattetid, Vivera aligner. Du kommer också att fotograferas och kan sedan komma på årliga kontroller hos en av våra tandhygienister

Viktigt med munhygienen under pågående Invisalign-behandling

För att förebygga karies och tandköttsinflammation är det alltid viktigt att ha en god munhygien och att borsta tänderna och aligners /skenor noggrant morgon och kväll. Du bör även använda fluortandkräm och gärna komplettera med fluorsköljning. När Du har Invisalign ska Du även borsta dina skenor ordentligt i samband med tandborstningen morgon och kväll.

Smärta i samband med Invisalign-behandling

Det är normalt att Du känner ömhet och värk från tänderna samma kväll som Invisalign-skenorna sätts in. Om smärtan är obehaglig kan Du ta receptfria smärtstillande tabletter. Det är också vanligt att få skavsår, men detta är tillfälligt och Du kommer snabbt att vänja dig vid tandställningen. Räkna med att första veckan är jobbigast, då Du vänjer dig vid tandställningen.

TRDS är specialister på Invisalign

För oss är det viktigt med kompetens. Därför har vi specialistkompetens som är utfärdad av Socialstyrelsen.

För att blir ortodontist krävs en 5 årig tandläkarutbildning och en 3 årig ST-tjänstgöring för att avlägga en specialistkompetens som behöver godkännas av Socialstyrelsen. Är man specialist i ortodonti arbetar man enbart med tandställningar och kan därför ge behandling av allra högsta kvalitet med vetenskaplig beprövad vård.

Hos TRDS Specialisttandvård Danderyds Sjukhus är vi specialister i ortodonti. Om Du har funderingar kring ditt bett eller stör dig på en trångställning är Du varmt välkommen att höra av dig till oss!


Boka tid för Invisalign

5
Betyg
21
Antal
18
Rek.

Tandställning med Invisalign

Boka en konsultationstid hos en av våra övertandläkare inom tandreglering. Då ingår IO scanning av bettet, fotografering samt röntgen.